wstecz

Ogólnopolski Konkurs Literacki
17 gram miłości”

 

Edycja 2023

17 gram miłości”
XII ogólnopolski konkurs literacki pod tytułem Ludzie…

Jedyny w Polsce konkurs literacki zaadresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z dysleksją.
Doniesienia ze świata, trwające zawirowania społeczne na arenie międzynarodowej i towarzyszący nam strach o bezpieczeństwo naszego życia pokazuje jak kruchy jest spokój i pokój na ziemi.  Napiszcie czy w dzisiejszych czasach możliwa jest tolerancja i porozumienie między ludźmi, co popycha drugiego człowieka do agresji. Jacy ludzie są dla siebie nawzajem?
Cel konkursu: Rozbudzenie twórczości literackiej, stworzenie możliwości odniesienia sukcesu dzieciom i młodzieży z dysleksją.

Regulamin konkursu:

  • Zadaniem uczestników jest napisanie dowolnej pracy literackiej.
  • Praca literacka napisana komputerowo, nie może przekraczać formatu A4, czcionka 13.
  • Prace prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres a.baczynska-serocka@palac.bydgoszcz.pl lub info@palac.bydgoszcz.pl z dopiskiem 17 gram miłości.
  • Każda praca musi mieć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwa szkoły/placówki z adresem tel./fax/e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do każdej pracy należy dołączyć zeskanowaną zgodę rodziców/opiekunów uczestników. (załącznik nr 1.)
  • Prace należy nadsyłać do 30.11.2023.
  • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach. Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14.12.2023. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie internetowej.
  • Z uwagi na dobro konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.        

Organizator konkursu: mgr Anna Baczyńska-Serocka tel. 503-408-380

Zgoda rodziców / opiekunów

 

Edycja 2022

Tegoroczny XI ogólnopolski konkurs literacki „17gramów miłości” odbywał się pod tytułem „Droga…”
Ideą konkursu jest rozbudzenie twórczości literackiej oraz stworzenie możliwości do odniesienia sukcesu dzieciom i młodzieży z dysleksją.
Poprzez ten konkurs udało nam się pokazać, iż osoby pomimo specyficznych trudności potrafią fantastycznie pisać. Stworzyliśmy miejsce, w którym mogą prezentować swoje umiejętności. Napisanie pracy literackiej na ten konkurs jest dużym sukcesem każdego z uczestników. Często muszą przełamać swoje wewnętrzne obawy przed upublicznieniem swojej twórczości. Cały czas towarzyszy im lęk przed popełnieniem jakiegoś błędu ortograficznego. Specyficzne trudności są „swoistym darem”, dzieci są bardziej wrażliwe, kreatywne i pracowite. Jury w składzie: mgr Krzysztofa Jagła, mgr Anna Rosa, dr Dominik Wierski wielokrotnie podkreśla wysoki poziom prac literackich. „Jury doceniło dobrze, zręcznie napisane opowiadania oraz wspomnienia, w których wyraźnie zaznaczono drogę jako etap z przemianą, wnioskami na przyszłość. W nagrodzonych pracach jest dojrzałość, ale też pewna spontaniczność”

Wyniki:
I miejsce Klaudia Miękus z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli,
„Za pięknie napisane mini opowiadanie.”
nauczyciel Pani mgr Agnieszki Olejarz

II miejsce Hubert Szmajdziński Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubanie,
„Za wyjątkowo opisaną pasję.”
nauczyciel Pana  mgr Mirosław Przekwas

III miejsce Jakub Szkutnik Szkoła Podstawowa w Boninie,
„Za historię, w której spotykają się dwie drogi życiowe.”
nauczyciel Pani mgr Urszula Nawrocka

Wyróżnienia:
Weronika Brzyszcz
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie,
  „Za szacunek do wartości.”
nauczyciel  Pani mgr Edyta Gąsiorowska

Łukasz Krysztopolski Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Cypriance,
„Za bardzo zręcznie napisaną historię, zawartą w liście do cioci.”
nauczyciel Pani mgr Violetta Kotarska

Wszystkim serdecznie gratuluję!!!
Zapraszam do udziału w przyszłym roku.
mgr Anna Baczyńska-Serocka