Kontakt

Kierownictwo placówki:

Magdalena Bereda - dyrektor Pałacu Młodzieży
Renata Danielewicz - zastępca dyrektora d/s pedagogicznych
Jolanta Kraszkiewicz
 - zastępca dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych

Adres:

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
tel. centrala 52 321 00 81
tel. sekretariat 52 321 15 21, 52 321 15 87, 695 204 101
fax 52 321 16 42
e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl

Bank Pekao S.A. 02 1240 6452 1111 0010 4797 5830
NIP 554-18-62-922
REGON 000223361

Sekretariat Pałacu Młodzieży
czynny w godz. 8.00-19.00
od 28.06 do 20.08.2021 w godz. 8.00-16.00

Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży

Biuro Rady Rodziców jest czynne:

poniedziałek  7.45-17.45
wtorek - czwartek  7.45-15.45
piątek  7.45-13.45 
Pracownik Biura Rady Rodziców Anna Tymkowska-Sowińska

Przypominamy również, że płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:
uwaga, zmiana konta bankowego na: Santander Bank Polska SA 54 1090 1072 0000 0001 4486 4574
radarodzicow@palac.bydgoszcz.pl