wstecz

Studium rysunku i malarstwa (13-19 lat)- gr. zaawansowana

nauczyciel: Ewa Wanko - Jastrowska

To zajęcia dla tych, którzy znają podstawy rysunku i malarstwa oraz chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności komponowania obrazu. Aby jednak poszerzyć spektrum umiejętności plastycznych przewidziane są realizacje w następujących technikach plastycznych: rysunek, malarstwo, rzeźba, kolaż i monotypia. Wykonywane zadania przygotowują jednocześnie do egzaminów wstępnych do liceów plastycznychoraz na wyższe uczelnie artystyczne. na zajęciach przekazywana jest wiedza z historii sztuki wzbogacana pokazem slajdów. Doskonalenie umiejętności posługiwania się rysunkiem jako formą ekspresji kreski. Szkice, rysunek konstrukcyjny, rysunek studyjny (rysunek światłocieniowy). Malarstwo jako forma ekspresji barw. Poszerzanie palety barw. Obserwacja oraz interpretacja plastyczna zaobserwowanych zjawisk w naturze takich jak: światło, cień i ruch. W tym zakresie odbędzie się plener pt. "Motywy bydgoskie. Rzeźba w glinie: "Postać siedząca". W technice kolażu i monotypii zadania realizowane są z wyobraźni. Pobudzanie do aktywności i samodzielnego kreowania własnego spojrzenia na zadany temat. Analiza dzieł wielkich mistrzów sztuki malarskiej. Udział w konkursach. Ekspozycja najlepszych prac w Galerii "Pałac".

Zajęcia odbywają się w poniedziałek w godz. 18.10 - 21.15.

Prowadząca Ewa Wanko - Jastrowska.