wstecz

Teatr Alternatywny "W niewoli ust" (15-20 lat) gr.zaawansowana

nauczyciel: Jacek Małachowski

Do Teatru "W niewoli ust" przechodzą wszyscy ci uczestnicy, którzy aktywnie i sumiennie uczestniczyli w zajęciach, ambitnie realizowali program warsztatów i pomyślnie zaliczyli, przygotowaną przez siebie końcową etiudę egzaminacyjną. Na tym etapie realizują oni wiele projektów teatralnych, biorą udział w spektaklach, inscenizacjach, happeningach, akcjach teatralnych oraz monodramach. Jest to dla nich, za każdym razem, niezwykła okazja do zaprezentowania zdobytych z dużą determinacją i poświęceniem umiejętności aktorskich i wykazania się wyjątkową świadomością sceniczną. Dla tych uczestników, którzy swoje przyszłe życie zawodowe chcą związać z aktorstwem, wszystkie te doświadczenia teatralne są doskonałym przygotowaniem do egzaminów wstępnych do PWST. Wielu z nich z powodzeniem dostało się już na upragnine studia. Obecnie kontynuują oni naukę na wydziałach aktorskich, niektórzy są już ich szczęśliwymi absolwentami. Wszystkim innym, którzy w przyszłości będą chcieli czy nawet musieli, w swojej pracy i w kontaktach z innymi,świadomie wykorzystywaćgłos i gest do budowania swojego wizerunku "dźwiękowego" ale też i "pozawerbalnego" (urzędnicy, prawnicy, lekarze, nauczyciele, instruktorzy, prelegenci oraz przedstawiciele praktycznie każdej tzw. "kontaktowej" profesji), udział w tak przygotowanych i realizowanych zajęciach, pomoże w poradzeniu sobie z tremą, blokadami i zahamowaniami wewnętrznymi. Ponadto sprawi, że uwierzą oni w swoje możliwości i będą mówili po prostu bez zmęczenia. Teatr "W niewoli ust" to wielokrotny laureat przeglądów i festiwali teatralnych. Zdobywcami wielu znaczących nagród i wyróżnień są również ci młodzi aktorzy, którzy decydują się na realizację tzw. teatru jednego aktora czyli monodramu.

Zajęcia odbywają się w piątek w godz. 18.30 - 21.35.

Prowadzący Jacek Małachowski.