wstecz

Teatr młodzieżowy (13-15 lat)- grupa warsztatowa II początkujący

nauczyciel: Jacek Małachowski

Proponowane tu działania artystyczne nie wymagają nadzwyczajnych i specjalnych uzdolnień oraz wcześniejszych bogatych doświadczeń scenicznych – są dostępne dla wszystkich chętnych, którzy poprzez udział w nich pragną wyzwolić ukryte, a dane każdemu człowiekowi możliwości i którzy w powrocie do instynktów, uczuć, wyobraźni i intuicji, widzą źródło inspiracji do świadomego, twórczego kreowania obrazu świata, i dla których drogą do komunikowania innym własnych doznań, myśli, wzruszeń i obaw, jest sukcesywne i wytrwałe poznawanie samego siebie, zdystansowanie i stopniowe harmonizowanie sfer: emocjonalnej i intelektualnej. Zastosowane w pracy warsztatowej gry dramatyczne, psychodramy czy improwizacje, poszerzają rodzaj i jakość wspólnego, artystycznego obcowania, jak również procentują tak cennymi rezultatami, jak obserwowany, niemalże z dnia na dzień, rozwój i harmonizowanie osobowości – szczególnie u jednostek wrażliwych i twórczych, podatnych na działanie sztuki i skłonnych do wyrażania się w niej. Na zakończenie warsztatów młodzi aktorzy przygotowują etiudy teatralne, które są pewnego rodzaju egzaminem z tego, czego w ich trakcie się nauczyli. Wykorzystują oni wówczas całą gamę zdobytych doświadczeń, umiejętności technicznych związanych z aktorstwem oraz wzbogaconej o nowe środki wyrazu, świadomości scenicznej. Po zakończeniu warsztatów najbardziej wytrwali, najambitniejsi i najzdolniejsi uczestnicy, biorą udział w licznych projektach teatralnych i artystycznych. Realizują spektakle, happeningi, działania parateatralne, akcje uliczne.Wielu spośród nich podejmuje odważne wyzwanie, jakim jest teatr jednego aktora.

Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 17.00 - 20.05.

Prowadzący Jacek Małachowski.