wstecz

Zajęcia taneczne z elementami baletu - kontynuacja (7-8 lat)

nauczyciel: Anna Bebenow

Grupa taneczna powstała rok temu i należą do niej dziewczęta w wieku 7-8 lat. Podczas zajęć oprócz ćwiczeń ogólnorozwojowych dzieci poznają pozycje, pozy i podstawowe ćwiczenia z tańca klasycznego czyli baletu. ćwiczenia te kształtują prawidłową postawę, płynność ruchów, koordynację ruchową, grację. Na zajęciach wykonywane są również ćwiczenia rozciągające. Uczestniczki zajęć powtarzają sekwencje ruchowe przy akompaniamencie muzyki, przez co wyrabiają pamięć ruchową. Uzupełnieniem zajęć są zabawy taneczne, podczas których dzieci mogą swobodnie się ruszać (improwizować), rozwijają kreatywność, ale również uczą się stosowania reguł. W trakcie zajęć dziewczynki pracują nad układem tanecznym, który prezentują podczas koncertu w Pałacu Młodzieży.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Prowadząca: Anna Bebenow