wstecz

W poszukiwaniu sensu, czyli wiwisekcja tekstów kultury. Jak czytać dzieła?

Cykl zajęć poświęcony pracy warsztatowej z tekstami kultury. Propozycja ta ma pomóc uczniom doskonalić umiejętność pogłębionego odbioru literatury, dzieł plastycznych oraz muzyki. W ramach wykładów połączonych z warsztatami i prezentacjami multimedialnymi prowadzący zajęcia specjaliści z różnych dziedzin kultury ułatwiają młodzieży usystematyzowanie teorii i połączenie jej z praktyką. Wykładowcy w sposób kompetentny i z wielką pasją wprowadzają młodzież w świat obcowania z literaturą i sztuką, wskazując, że każda interpretacja musi być w zgodzie z tekstem, z wykorzystaniem pojęć danej dziedziny oraz kontekstów. Dzięki wykorzystaniu multimediów i trafnie dobranym przykładom analizowanych tekstów kultury, wydobywają z nich i ukazują młodym odbiorcom wielość sensów, konwencji, stylistyk, pomysłów twórczych i talentów mistrzów z różnych epok oraz dziedzin kultury, którzy mierzyli się z rozmaitymi toposami, gatunkami i formami.

Wymowne tytuły warsztatów: „Rozbieramy obraz” czy „Anatomia obrazu” oddają istotę tych fascynujących wędrówek z mistrzami po świecie kultury. Prowadzący spotkania odkrywają przed młodymi ludźmi niezwykły język dzieł, ucząc ich „czytania”.Kanwą tego twórczego działania są słynne płótna, zabytki architektury czy utwory literackie. Ich wnikliwa analiza, przeprowadzana w dialogu z młodzieżą, pozwala określić wyróżniki dzieł typowe dla czasu powstania, autora, zastosowanej techniki twórczej, by następnie konfrontować arcydzieła różnych okresów, wskazując wzajemne inspiracje, nawiązania oraz przetwarzanie przedstawień czy motywów, jednocześnie podkreślając charakterystyczne dla danych czasów sposoby ujmowania tematów. Uczniowie, pod kierunkiem doskonałych przewodników, poznają panoramę epok kultury, by móc samodzielnie „czytać” różne dzieła, przyswajając sobie i w praktyce stosując język badacza, konesera i znawcy sztuki i literatury.Prowadzący w syntetyczny sposób , w oparciu o najbardziej znaczące dzieła przybliżają młodzieży warsztat analityczny potrzebny do odczytania dowolnego tekstu, dając usystematyzowany i uniwersalny zestaw narzędzi pomocny do analizy wszystkich istotnych wyróżników dowolnego artefaktu, uczulając na zmienność konwencji, reguł i gustów.

Uczestnicy cyklu W poszukiwaniu sensu, czyli wiwisekcja tekstów kulturynowym, bardziej przenikliwym spojrzeniem obdarzają poznawane utwory i dostrzegają w nich wielość sensów, konwencji, stylistyk, pomysłów twórczych i talentów mistrzów. Odkrywają też potrzebę zwiedzania słynnych muzeów (choćby tylko wirtualnie) i lektury książek.

123