wstecz

Forum edukacji humanistycznej Paideia

to przedsięwzięcie realizowane od dwudziestu lat w oparciu o projekty grantowe. Służy promowaniu humanistycznej refleksji wśród młodzieży. Zadanie realizowane jest we współpracy ze szkołami, stałymi zespołami włączającymi się w przygotowanie spotkania na różnych jego etapach oraz z ośrodkami naukowymi i placówkami kultury, które pełnią także funkcję patronów wydarzenia. Pierwsze edycje w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżały uczestnikom spotkań panoramę kolejnych epok kultury we wszystkich ich wymiarach. Kolejne cykle stanowią zaproszenie dla młodych ludzi do spojrzenia na czasy, w których żyją i które współtworzą. Młodzież sukcesywnie poznaje wyróżniki kulturowe współczesności. Dzięki wykładom i prezentacjom prowadzonym przez autorytety, uczestnicy cyklu Paideia mogą poznać i lepiej rozumieć mechanizmy rządzące dzisiejszą kulturą.  Zdobyta wiedza ułatwia im zrozumienie dążeń i perspektyw ich generacji. Uczestnicy cyklu szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz biorą udział w dyskusjach. Dyskursywny profil spotkań pozwala młodym ludziom lepiej zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość. Zdobywają oni także narzędzia ułatwiające czytanie tekstów dzisiejszej kultury (literatura, muzyka, teatr, film, Internet).

W propozycjach Paidei odzwierciedlenie znajdują również aktualne rocznice, osoby czy zjawiska kulturowe, będące właśnie w centrum zainteresowania (np. rok autora czy wydarzenia).Tradycyjnie imprezy mają formułę multimedialną i interdyscyplinarną.  Tworzą je wykłady, prezentacje, dyskusje, sesje literackie, warsztaty, pokazy artystyczne oraz ankiety czy happeningi. Paideia stanowi bogatą ofertę działań edukacyjnych, adresowanych do starszej młodzieży wszystkich typów szkół.

123456

25.10.2022

Sesja humanistyczna: „O sensie przemijania i pamięci.”  w ramach projektu grantowego  - „Przemijanie w życiu, literaturze i sztuce”

 25 X 2022 roku w  ramach Forum edukacji humanistycznej Paideia odbyła się sesja humanistyczna: „O sensie przemijania i pamięci” w ramach projektu grantowego: „Przemijanie w życiu, literaturze i sztuce”. Na program wydarzenia złożyły się : wykład dr hab. Aleksandry Norkowskiej, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Literaturoznawstwa: „Dlaczego literatura nie milczy o przemijaniu, czyli ja wobec czasu”, wystąpienie dr. Grzegorza J. Grzmot-Bilskiego, filozofa i poety, wieloletniego adiunkta w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: „To, co ważne” oraz wykład z prezentacją multimedialną Wojciecha Kielera, historyka sztuki i polonisty: „Sztuka wobec czasu. Artyści o trwaniu i przemijaniu” Ponadto młodzież zaprezentowała wybrane przez siebie korespondujące z ideą spotkania teksty literackie, a także autorskie wystąpienia. Nagrody za dobór lub napisanie tekstu
i jego interpretację otrzymały: Klaudia Lewińska i Maria Wojtasik z II LO w Inowrocławiu
oraz Julia Bochat z III LO  w Bydgoszczy. Młodzi uczestnicy sesji w skupieniu wysłuchali wystąpień wykładowców, by potem zadawać wiele pytań, a także zaprezentować własne sądy na temat sensu przemijania  oraz znaczenia czasu i pamięci. Mówili o docenianiu i właściwym wykorzystywaniu każdej chwili,  wobec świadomości szybkiego jej upływu, o   kruchości naszej egzystencji. Podkreślali  też wartość relacji z drugim człowiekiem, dopóki trwa, znaczenie wydarzeń, które są tu i teraz. Wypowiedzi młodzieży zaskakiwały dojrzałością i refleksyjnością. 

  • Zdjęcie: 7956.jpg
  • Zdjęcie: 7646.jpg
  • Zdjęcie: 7669.jpg
  • Zdjęcie: 7714.jpg
  • Zdjęcie: 7606.jpg
  • Zdjęcie: 7711.jpg
  • Zdjęcie: 7747.jpg
  • Zdjęcie: 7694.jpg
  • Zdjęcie: 7647.jpg
  • Zdjęcie: 7588.jpg