wstecz

Konfrontacje Teatralne

W przedsięwzięciu udział biorą zespoły teatralne ze szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego Bydgoszczy, a także powiatu bydgoskiego. Podczas spotkania mają one możliwość prezentowania teatru żywego słowa, teatru plastycznego, muzycznego bądź kabaretu. Konfrontacje są podsumowaniem wielomiesięcznej pracy i zabawy w teatr młodych aktorów. Szerokie grono odbiorców, czyli rówieśników ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego stanowi bardzo wymagającą i spontaniczną publiczność, okazującą otwarcie swoje zainteresowanie i właściwy odbiór spektaklu. Co roku podczas przedsięwzięcia widzowie przenoszą się do „innego świata”, zostawiając za nim rzeczywistość. Tu mogą poczuć się jak w bajce. W teatrze bowiem jak w marzeniach może się wszystko wydarzyć. Mali aktorzy nie tylko wcielają się w postać Czerwonego Kapturka, złej Czarownicy, czy przyjaciela z podwórka, ale także ukazują świat widziany oczyma ich samych, jego dobre i złe strony.

Prezentują wszystko co ludzkie i dla ludzi, ukazują ich problemy, radości i smutki.
Spektakle niejednokrotnie pobudzają do refleksji, bawią, uczą, ale także dostarczają wielu wzruszeń i doznań. Poszerzają horyzonty myślenia i odczuwania, a także wzbogacają osobowość uczestników spotkań. Uwrażliwiają na piękno nie tylko młodych artystów, ale także publiczność.

Konfrontacje mają charakter konkursowy, powołane jury ocenia: dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny. Przyznawane są również nagrody za: walory wychowawcze, oprawę plastyczną spektaklu, a także nagrody indywidualne za grę aktorską.  Organizatorzy powołują również jury dziecięce, które ma możliwość oceny swoich rówieśników – młodych aktorów.
Koordynator: Luiza Kubowicz-Dorosz

123456

Edycja 2024

31. Konfrontacje Teatralne odbędą się 23 marca 2024 roku.


1.   Założenia i cele Konfrontacji:
•     upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej,
•     inspirowanie dziecięcych i młodzieżowych teatrów do dalszej działalności twórczej oraz do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej,
•     stwarzanie okazji do konfrontacji zespołów teatralnych i wzajemnej wymiany doświadczeń dla instruktorów, pedagogów i animatorów kultury,
•     zachęcanie młodych wykonawców do prezentowania swojego artystycznego dorobku szerszej publiczności,
•     kształtowanie twórczej postawy wśród dzieci i młodzieży w oparciu o wspólną „zabawę w teatr”.
2.   Zasady uczestnictwa:
•     zespoły prezentują wyłącznie małe formy teatralne np. teatr żywego słowa, kabaret, teatr poezji, małą formę dramatyczną, musical, teatr ruchu, plastyczny i inne (z wyjątkiem teatru lalek),
•     tworzywem przedstawienia może być dowolny materiał literacki  dostosowany do wieku, wrażliwości i dojrzałości artystycznej wykonawców,
•     czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut,
•     w imprezie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat,
•     w Konfrontacjach  mogą wziąć udział zespoły ze szkół podstawowych i placówek pozaszkolnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego (Osielsko, Białe Błota, Brzoza, Sicienko),
•     informacje dotyczące zakwalifikowania i godziny występu zostaną przekazane instruktorom na zebraniu organizacyjnym. Na spotkanie organizacyjne należy dostarczyć scenariusz spektaklu i imienną listę uczestników wraz z rolami,
•     o terminie spotkania organizacyjnego instruktorzy zostaną powiadomieni  telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
•     akredytacja − 4 zł od osoby, płatna w dniu Konfrontacji,
•     warunkiem uczestnictwa w Konfrontacjach jest nadesłanie przez placówkę delegującą zespół do dnia 1.03.2024 karty zgłoszenia - na adres e-mail: dak2@palac.bydgoszcz.pl
•     Zespół zobowiązany jest zgłosić się do recepcji Konfrontacji na dwie godziny przed planowaną godziną występu!

3. Zasady oceny
•     konfrontacje mają charakter konkursowy,
•     jury oceniać będzie dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny,
•     jury przyzna również nagrody za kreacje aktorskie,
4.    Wszelkich informacji udziela Luiza Kubowicz-Dorosz, tel. 52 321 00 81 wew. 326.

5.   Inne:
•     nie przewiduje się żadnych prób dla zespołów przed imprezą,
•     w spektaklu nie wolno stosować ognia,
•     koszty przejazdu pokrywa placówka delegująca.

karta zgłoszenia

 

Edycja 2023

WERDYKT JURY 30. Konfrontacji Teatralnych
Pałac Młodzieży, 18.03.2023

Jury w składzie:
Teresa Wądzińska - aktorka,
Krystyna Bujak - polonista,
Dominik Wierski - polonista,
po obejrzeniu zaprezentowanych spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagrody aktorskie otrzymują:
Lucia Vista ze Szkoły Podstawowej nr  30 za rolę Diabła w spektaklu „LEGENDA O PANU TWARDOWSKIM”
Pola Szypura z MDK nr 6 za rolę w spektaklu „Kartoteka normalności”
Mia Gregorowicz-Njabe z MDK nr 4 za role w spektaklach „W kurniku” i „W zamku złotym”
Arina Nechai ze Szkoły Podstawowej nr  30 z rolę Żabki w spektaklu „Cztery pozy roku”

Zespołowa nagroda aktorska:
„W KRÓLESTWIE FIGUR” – Teatr „Bajdurki z Dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi, instruktorzy: Hanna Oller, Ewa Kwasigroch.

w kategorii SP I - III szkół podstawowych
II miejsce
„LEGENDA O PANU TWARDOWSKIM” – Teatr „Lubarwiki” ze Szkoły Podstawowej nr  30 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, instruktor: Marzena Jelińska.
I miejsce
Musical „CZTERY PORY ROKU” – Teatr „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, instruktor: Aneta Zaremba.

w kategorii SP IV – VI szkół podstawowych

II miejsce
„W KRÓLESTWIE FIGUR” – Teatr „Bajdurki z Dwójki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi, instruktorzy: Hanna Oller, Ewa Kwasigroch.

I miejsce
„TWARDOWSKI” – „Grupa Teatralna 13+” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz.

w kategorii SP VII - VIII szkół podstawowych
I miejsce
„OBMYŚLAM ŚWIAT” – Teatr „13 do kwadratu” ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie, instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz.

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy młodsze:
I miejsce:
„W ZAMKU ZŁOTYM” – Teatr „Witrynka” z MDK nr 4 w Bydgoszczy, instruktor: Wioleta Górska-Nowik.

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze:
III miejsce:
„O CZYM PTAKI ŚPIEWAJĄ - AUDYCJA NA ŻYWO…” – Teatr „Pół na pół” z MDK nr 5 w Bydgoszczy, instruktorzy: Angelika Szymborska, Agnieszka Bień.

II miejsce:
„W KURNIKU” - Teatr „NaNiby” z MDK nr 4 w Bydgoszczy, instruktor: Wioleta Górska-Nowik.

 I miejsce:
„KARTOTEKA NORMALNOŚCI” -  Teatr „Klimat” z MDK nr 6 w Bydgoszczy, instruktor: Violetta Glińska.

 

 • Zdjęcie: 7830.jpg
 • Zdjęcie: 8198.jpg
 • Zdjęcie: 8737.jpg
 • Zdjęcie: 8330.jpg
 • Zdjęcie: 8844.jpg
 • Zdjęcie: 8679.jpg
 • Zdjęcie: 8392.jpg
 • Zdjęcie: 8011.jpg
 • Zdjęcie: 8135.jpg
 • Zdjęcie: 8271.jpg
 • Zdjęcie: 7857.jpg
 • Zdjęcie: 8681.jpg
 • Zdjęcie: 8619.jpg
 • Zdjęcie: 8285.jpg
 • Zdjęcie: 8397.jpg
 • Zdjęcie: 8824.jpg
 • Zdjęcie: 8404.jpg
 • Zdjęcie: 8002.jpg
 • Zdjęcie: 8855.jpg
 • Zdjęcie: 8536.jpg

 

Edycja 2022

WERDYKT JURY
29. Konfrontacji Teatralnych
Pałac Młodzieży, 4.06.2022

Jury w składzie: Teresa Wądzińska - aktorka, Krystyna Bujak - polonista, Dominik Wierski - polonista,
po obejrzeniu zaprezentowanych spektakli postanowiło przyznać następujące nagrody:

dla Oli Łaz ze Szkoły Podstawowej „Sokrates” za scenariusz spektaklu „Projekt”

Nagrody aktorskie dla:
Julii Jully z MDK nr 4 za rolę Babci w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
Alicji Rakoczy z MDK nr 4 za rolę Anny i Żony w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
Katarzyny Rybackiej z MDK nr 4 za rolę Studentki i Artystki w spektaklu „KAMIEŃ NA KAMIENIU”
dla Witolda Żarnowskiego ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za rolę Budowniczego domu w spektaklu „BAŚŃ O WZNOSZENIU”
dla Aleksandry Żarnowskiej ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za rolę Niszczycielki domu w spektaklu „BAŚŃ O WZNOSZENIU”
dla Mii Gregorowicz-Njabe z MDK nr 4 za rolę Sary w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA” i rolę dziecka w spektaklu „Gadulińskie”
dla Marty Śledź z MDK nr 4 za rolę Panny Minchin w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA”
dla Nadii Aładowicz z MDK nr 4 za rolę Lavinii w spektaklu „MAŁA KSIĘŻNICZKA”
dla Liliany Górskiej z MDK nr 4 za rolę Dziecka  w spektaklu „Gadulińskie”

Zespołowa nagroda aktorska:
Dla Teatru „Kameleon” ze Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy za spektakl „PROJEKT”,
w kategorii SP VII - VIII szkół podstawowych

 

II miejsce
Teatr „Kameleon
” ze Szkoły Podstawowej Sokrates w Bydgoszczy za spektakl „PROJEKT”, instruktorzy: Malwina Bielicka, Elżbieta Krenz,

I miejsce
Grupa "Teatralna 13+”
ze Szkoły Podstawowej w Kruszynie za spektakl „BAŚŃ O WZNOSZENIU” , instruktorzy: Agnieszka Żarnowska, Jakub Stachowicz,

w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy młodsze:
II miejsce:
Teatr „Witrynka”
z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „GADULIŃSKIE”, instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
I miejsce:
Teatr „NaNiby
” z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „MAŁA KSIĘŻNICZKA”  , instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
w kategorii placówek wychowania pozaszkolnego – grupy starsze:
I miejsce:

Teatr „Witraż” z MDK nr 4 w Bydgoszczy za spektakl „KAMIEŃ NA KAMIENIU”, instruktor: Wioleta Górska-Nowik,
i
Nagroda specjalna dla p. Wiolety Górskiej – Nowik za kreatywność, bogactwo form w reżyserowanych spektaklach

 

 • Zdjęcie: 9067.jpg
 • Zdjęcie: 9120.jpg
 • Zdjęcie: 9286.jpg
 • Zdjęcie: 9205.jpg
 • Zdjęcie: 9187.jpg
 • Zdjęcie: 9158.jpg
 • Zdjęcie: 9303.jpg
 • Zdjęcie: 9191.jpg
 • Zdjęcie: 9107.jpg
 • Zdjęcie: 9168.jpg
 • Zdjęcie: 9298.jpg
 • Zdjęcie: 9251.jpg
 • Zdjęcie: 9079.jpg
 • Zdjęcie: 9045.jpg
 • Zdjęcie: 9103.jpg