wstecz

Kolokwium Akademickie,

uniwersitas, czyli wspólnota mistrzów i uczniów, toorganizowana od 2004 roku impreza naukowa, której ideą jest wzbudzanie u młodych ludzi fascynacji nauką, potrzeby poszukiwania prawdy i dzielenia się refleksjami, a przede wszystkim zachęcanie ich do samodzielnego myślenia, wnioskowania, dostrzegania problemów, do autorefleksji i publicznej prezentacji swoich przemyśleń w formie dialogu z przedstawicielami środowisk akademickich (naukowcami i studentami). Stąd też wymiana myśli pomiędzy mistrzami i uczniami stanowi podstawową formułę Kolokwium. Stała Rada Naukowa i patronaty kilku uczelni regionu i Polski pozwalają na utrzymaniu wysokiego poziomu i koncepcji imprezy, natomiast tematyka dyskursu oraz przygotowywanych przez młodzież referatów jest rokrocznie inna, ale zawsze dotyka zagadnień bliskich uczestnikom, ich generacji, niosąc także ważne wychowawcze przesłanie. Problemy poddawane są pogłębionej analizie, a dzięki udziałowi specjalistów wielu dziedzin ukazane zostały wyróżniki kolejnych pokoleń przełomu XX i XXI wieku. Ilustrują to przykładowe zagadnienia podejmowane w ramach spotkań: Realni czy wirtualni?; Młodzieży portret własny; Kolokwium „ze smakiem”; Od edenu, arkadii przez utopię po cywilizację zabawy.

Najważniejszym zadaniem projektu jest zachęcenie uczniów do samodzielnej refleksji, wieloaspektowego spojrzenia na problemy i zdobycze dzisiejszego świata, na własne w nim miejsce oraz uczenie umiejętności prezentowanie swojego stanowiska z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi, metodologii, języka i słownictwa naukowego. Kolokwia inspirują szczególnie uzdolnioną młodzież do rozwijania talentów i realizacji pasji, poprzez przygotowanie i przedstawianie wystąpień na forum publicznym, bronienie własnych sądów, kształtowanie krytycyzmu oraz umiejętności dyskutowania (argumentowanie) i słuchania innych.

123

 

12.12.2023

12 grudnia o godz. 10.00 w Pałacu Młodzieży w ramach kolejnego Kolokwium Akademickiego odbędzie się panel dyskusyjny: „Transhumanizm i sztuczna inteligencja -szansa czy zagrożenie” ?

Wezmą w nim udział: prof. dr hab. inż. Dariusz Skibicki - kierownik Katedry Mechaniki i Metod Komputerowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej, autor i współautor trzech podręczników akademickich. Jest także inicjatorem i głównym organizatorem mającego piętnastoletnią tradycję ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół i placówek pozaszkolnych pt. „Wojna robotów miniSUMO”. dr Marta Kładź-Kocot- doktor nauk humanistycznych, autorka powieści fantasy oraz książek naukowych i artykułów o mitach, fantastyce oraz o znanych autorach tych gatunków, a także wielu opowiadań i prac publicystycznych. Współtworzy Centrum Kultury Fantastycznej, funkcjonujące przy Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. dr Marcin Kowalczyk- doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy autor monografii Tyrmanda oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych traktujących o kulturze współczesnej. Publikował w Czasie Fantastyki i Nowej Fantastyce, jego opowiadania trafiły też do kilku antologii SF. Ponadto ma w dorobku powieści science fiction. Członek Rady Programowej Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Spotkanie będzie dotyczyło zagadnień postępu technologicznego, który błyskawicznie wkracza do naszej rzeczywistości. Prowadzący przybliżą obszary związane z rozwojem transhumanizmu i prac nad sztuczną inteligencją, podejmą także refleksję dotyczącą nowoczesnych technologii w kontekście przewidywanych ich skutków. Postawią pytania o moralne, prawne i egzystencjalne kwestie związane z eksperymentami genetycznymi, z eugeniką, z funkcjonowaniem w naszym życiu sztucznej inteligencji i jej wytworów. Spór o prawo do ulepszania natury ludzkiej, dyskurs dotyczący konsekwencji dokonań w zakresie inżynierii genetycznej, technologii informacyjnej czy wyspecjalizowanej sztucznej inteligencji to zagadnienia, które z pola literatury science fiction i futurologii, stając się rzeczywistością, przeniosły się do refleksji filozoficznej i szeroko rozumianej debaty humanistycznej, którą właśnie chcemy podjąć. Zaproszenie kierowane jest do młodzieży starszych klas S.P. i szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje w sekretariacie Pałacu Młodzieży, tel. 52 321 15 21, 695 204 101.