Imprezy regionalne i miejskie

 


RECYTATORATOR - Przeczytaj to!

Przedsięwzięcie powstało z odbywającego się przez kilkanaście lat konkursu pn. PROZA JAK POEZJA poprzez wzbogacenie formuły. Obecnie jest to konkurs recytatorsko-oratorski, w którym uczestnicy (gimnazjaliści) prezentują dwuelementowe wystąpienia składające się z recytacji fragmentu prozy oraz krótkiego przemówienia uzasadniającego wybór danego utworu. Głównym celem konkursu jest propagowanie literatury oraz czytelnictwa jako wartościowego sposobu spędzania czasu. Konkurs odbywa się zazwyczaj na początku kwietnia. Zdobywcy I, II i II miejsca uzyskują dodatkowe punkty przy naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Koordynator Beata Przybojewska, kontakt organizacyjny: festiwal@palac.bydgoszcz.pl

 • Zdjęcie: 3782.jpg
 • Zdjęcie: 3758.jpg
 • Zdjęcie: 3930.jpg
 • Zdjęcie: 3793.jpg
 • Zdjęcie: 3775.jpg
 • Zdjęcie: 3961.jpg
 • Zdjęcie: 3990.jpg


MOJA SZKOŁA - LUBIĘ TU BYĆ!

Warsztaty edukacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, społecznego w placówce edukacyjnej.
Projekt  organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC jest dofinansowany ze środków Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie kujawsko-pomorskim, a jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim. Jest adresowany do uczniów  klas V-VI szkól podstawowych i gimnazjów. Sklada się z 2 spotkań, podczas których prowadzony jest wykład oraz warsztaty. Tematyka spotkań to m.in. takie zjawiska jak agresja słowna i fizyczna, przemoc w świecie realnym i wirtualnym, uzależnienia ze szczególnym uwzględnieniem substancji psychoaktywnych oraz cyberuzależnienia.

Koordynator Beata Przybojewska, kontakt organizacyjny: impresje@palac.bydgoszcz.pl


OBLICZA UZALEŻNIEŃ - spotkania edukacyjne dla młodzieży

Program organizowany dzięki wsparciu Miasta Bydgoszczy we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy PAŁAC adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem programu jest zapobieganie rozwojowi patologii społecznej, poprzez uświadomienie młodzieży czym jest uzależnienie i współuzależnienie, jakie są jego przyczyny, formy, ale także sposoby odmawiania środków odurzających.
Przewidziane są 4 spotkania. Podczas każdego z nich odbywa się wykład prowadzony przez dr. Marka Jurgowiaka z Collegium Medicum UMK oraz warsztaty psychoedukacyjne w  pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Koordynatorzy:  Beata Przybojewska, Krzysztofa Jagła
kontakt organizacyjny: impresje@palac.bydgoszcz.pl

 • Zdjęcie: 3264.jpg
 • Zdjęcie: 3211.jpg
 • Zdjęcie: 3245.jpg
 • Zdjęcie: 3276.jpg
 • Zdjęcie: 3316.jpg
 • Zdjęcie: 3290.jpg
 • Zdjęcie: 3257.jpg
 • Zdjęcie: 3229.jpg
 • Zdjęcie: 3210.jpg
 • Zdjęcie: 3200.jpg
 • Zdjęcie: 3231.jpg
 • Zdjęcie: 3207.jpg


Zygzak, czyli Zabawowy Klub Filmowy Malucha

to propozycja cyklicznego spotykania się w ramach klubu filmowego dla małych dzieci. Swoją propozycją chcemy wypełnić weekendową niszę kulturalną, zapełnić kalendarz imprez dla rodziców z małymi dziećmi. Zygzak w Bydgoszczy to comiesięczne, rodzinne spotkania przy animacji, integracji, zabawie, grach i konkursach do których wstępem są pokazy bajek z lat dzieciństwa samych rodziców. W ramach każdego spotkania przygotowujemy pokazy bajek, tylko polskich animacji, po których animatorzy prowadzą gry i zabawy integracyjno-animacyjne oraz warsztaty dla całych rodzin. Pokazy odbywają się raz w miesiącu zawsze w ostatnią niedzielę miesiąca.. Oprócz projekcji i animacji dla dzieci oraz rodziców organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników: ciastka, soki, woda dla dzieci oraz słodkie upominki za udział w konkursach i zabawach.  Maluchy, które jeszcze nie miały okazji oglądać bajek w kinie mają teraz swoje miejsce i swój prawdziwy filmowy Klub. Organizatorzy dbają, aby podczas pokazów, maluchy czuły się swobodnie. Zygzak to klub, w którym dzieci mogą zasiadać na materacach blisko kinowego ekranu, niekoniecznie zajmując miejsca w kinowych fotelach. Warto zaznaczyć, że po wstępnej rozmowie o bohaterach bajek, o kulturze zachowania w instytucjach kultury, gdy na dużym ekranie mali widzowie mają okazję zobaczenia swojego ulubionego bohatera przenoszą się w inną przestrzeń, nastaje cisza, skupienie i niesamowity, radosny dialog z bohaterami bajek. Cykle klubowego Zygzaka są powtarzane raz w miesiącu. Każde spotkanie to pokazy ok. 30 minut bajek, (tylko i wyłącznie polskiej animacji) i 30 minut zabawy po projekcji. J Dzieci wstęp wolny, rodzic/opiekun 10 zł.


Uzależnienie - autodestrukcja

Cykl spotkań edukacyjnych dla młodzieży na temat rodzajów uzależnień, mechanizmów sprzyjających ich powstawaniu, metod walki z nimi i źródeł pomocy. Tematyka spotkań obejmuje różnego rodzaju uzależnienia (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze oraz cyberuzależnienia). Każde spotkanie składa się z wykładu oraz warsztatów prowadzonych przez specjalistów (psycholodzy, pedagodzy, pracownicy organizacji o charakterze pomocowym i terapeutycznym itp). Oferta adresowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.
Koordynacja: Beata Przybojewska
Kontakt organizacyjny: uzaleznienia@palac.bydgoszcz.pl


Święto Słowa

– cykl działań skupionych wokół języka z finałową imprezą  pt. "Bo piękno na to jest, by zachwycało..."(C. K. Norwid). O roli piękna w języku w sytuacjach potocznych oraz dziełach literackich różnych epok.

I semestr
Tegoroczna edycja „Święta słowa” służy przybliżeniu poprzez cykle zajęć warsztatowych, wykładów i prezentacji  medialnych problematyki piękna mowy Zagadnienie to jest niezwykle ważne, pozwala młodym ludziom skutecznej i lepiej wypowiadać się w sytuacjach publicznych. Stanowi też formę przygotowania do matury, do egzaminu gimnazjalnego, samodzielnego obcowania z literaturą piękną. Przeprowadzone podczas finałowej imprezy w maju konkursy: krasomówczy i dotyczący pracy z tekstami kultury, będą tym razem nastawione na umiejętne  oddziaływania na odbiorcę (interpretacja), na rozwijanie wrażliwości estetyczne (walor słowa) .
II semestr
Tegoroczna edycja „Święta słowa” służy przybliżeniu poprzez cykle zajęć warsztatowych, wykładów i prezentacji  medialnych, a także konkursu, problematyki piękna w językowej. Zagadnienie to jest niezwykle ważne, pozwala młodym ludziom doskonalić umiejętność analizy tekstów kultury pod kątem waloru piękna i jego wielorakich, zmieniających się kanonów  i wyróżników. Stanowi też formę przygotowania do matury, do pięknego wypowiadania się w sytuacjach publicznych i prywatnych. Przeprowadzony podczas finałowej imprezy w maju konkurs krasomówczy będzie tym razem nastawiony na wrażliwość i umiejętność dostrzegania piękna i brzydoty słowa.


Kolokwia akademickie

Uniwersitas, czyli wspólnota mistrzów i uczniów. Impreza organizowana od 9 lat ma charakter akademicki, jej ideą jest wzbudzenie u młodych ludzi fascynacji nauką, poszukiwaniem prawdy, potrzebą dzielenia się refleksjami, a prze wszystkim zachęcenie ich do samodzielnego myślenia, wnioskowania, dostrzegania problemów – zarówno naukowych, jak i dotyczących człowieka - ich samych. Stąd dialog mistrzów z uczniami stanowi podstawową formułę Kolokwium. Stała Rada Naukowa i patronaty naukowe kilku uczelni, ostatnio: UKW, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, UPJPII w Krakowie oraz udział wybitnych gości, naukowców z UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, UKW, Akademii Muzycznej i UTP w Bydgoszczy i UPJPII w Krakowie pozwolają na utrzymanie wysokiego merytorycznie poziomu i charakteru imprezy. Ważnym, pielęgnowanym od lat elementem tej imprezy o akademickich aspiracjach, jest udział w Kolokwiach słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawicieli studentów UKW, jako podkreślenie znaczenia nauki i samorozwoju człowieka na każdym etapie życia. Tematyka Kolokwiów jest rokrocznie inna, ale zawsze dyskurs i przygotowywane przez młodzież wystąpienia dotykają także problemów bliskich uczestnikom, ich pokolenia. Dotychczas zachowana była zasada chronologii w problemowym ujęciu epok kultury i ich wyznaczników w konfrontacji ze współczesnością. Nowością ostatniej edycji (2012) była analiza otaczającej rzeczywistości XXI wieku - ideologii, filozofii, sztuki, zjawisk społecznych, trendów kulturowych, osiągnięć nauki, dorobku cywilizacyjnego w aspekcie doświadczenia szczęścia przez współczesnych młodych ludzi w kontekście obrazu współczesności w: filozofii, sztuce (muzyka, sztuki wizualne) i badaniach społecznych (w oparciu o raport: Młodzi A.D. 2011). Nad poziomem Kolokwium od pierwszej edycji czuwają mistrzowie z Rady Naukowej. Najważniejszym celem Kolokwium jest zachęcenie uczniów do refleksji i autorefleksji, konfrontacja z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach i aspiracjach, stawianie na rozwój młodego człowieka, promowanie wieloaspektowego spojrzenia na problemy i zdobycze współczesnego świata z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi: metodologii i języka badawczego, bezpośredni kontakt i dialog z autorytetami świata nauki (rożnych dyscyplin). Problemowy charakter oraz sposób ujęcia podejmowanych kwestii służy kształtowaniu postaw humanistycznych u młodzieży, a jej aktywny udział i współtworzenie Kolokwium sprzyja rozwojowi samodzielności intelektualnej. Kontakt: Krystyna Bujak, e-mail: paideia.palac@wp.pl


Wszechnica

WSZECHNICA - CZYLI SPOTKANIA GIMNAZJALNE Z NAUKĄ TO PASJONUJĄCE WĘDRÓWKI Z MISTRZAMI W POSZUKIWANIU PRAWDY I MĄDROŚCI pod hasłem: „Tylko prawda jest interesująca” Ta cykliczna impreza edukacyjnych dla uzdolnionej i poszukującej młodzieży ma interdyscyplinarny, multimedialny i akademicki charakter. Jest to kontynuacja i poszerzenie działań w ramach propozycji dla młodzieży gimnazjalnej, zarówno szczególnie uzdolnionej, pragnącej poszerzyć i ukierunkować swoje uzdolnienia i pasje pod kątem przygotowań do wyboru profilu dalszej edukacji, uczestnictwa w konkursach lub z czystej „miłości do nauki”, jak i dla uczniów pragnących zdobyć lub utrwalić wiedzę z wybranych dziedzin. Do udziału w cyklu spotkań zapraszani są także nauczyciele z klasami o różnych profilach i prowadzący kola zainteresowań, jako współtwórcy tego przedsięwzięcia. Formuła tego projektu edukacyjnego polega na stworzeniu młodzieży w wieku gimnazjalnym możliwości kontaktu ze specjalistami różnych dziedzin nauki, także tych, z którymi nie mają kontaktu w szkole (np. astronomia, bioetyka, filozofa, teatrologia, historia sztuki, muzyka, socjologia). Także te dyscypliny, które poznają w czasie nauki, tutaj są ujęte w inny sposób: poszerzony, pogłębiony, w nowym ujęciu (np. od strony ciekawostek, eksperymentów). Zakres materiału uzgadniany z nauczycielami i uczniami, w szerszym zakresie zaproponowane zostaną przedmioty artystyczne (historia sztuki, muzyka), szeroko pojęta humanistyka, ale także matematyka, fizyka, zagadnienia medyczne, psychologiczne, związane z biologią, geografią, chemią, wszystko w aspekcie historycznym, aktualnym lub futurystycznym. Proponujemy uczestnikom WSZECHNICY nie tylko wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne, ale także możliwość dialogu, zadawania pytań naukowcom w ramach tzw. pytań do eksperta, czyli „Encyklopedii on-line”. Ważne jest także stworzenie młodzieży szansy twórczego zaangażowania w projekt (zgłaszanie pomysłów tematyki, zadawanie pytań, tworzenie map mentalnych, dram, prezentacji, przygotowywanie wystąpień). Ten, mający kilkuletnią tradycję cykl zajęć, tworzy również okazję do prezentacji swoich dziedzin nauczycielom PM, do współpracy ze środowiskiem naukowym, a uczestnicy WSZECHNICY mogą kontynuować swoją przygodę z nauką w ramach adresowanego do młodzieży starszej cyklu zajęć edukacyjnych „Paideia”, a także wykorzystać zdobyta wiedzę i umiejętności w ramach Kolokwium akademickiego czy konkursu "Dobrzy, lepsi, najlepsi" (wszystkie formy w PM).
Kontakt: Krystyna Bujak, e-mail: paideia.palac@wp.plDecathlon intelektualny

- to realizowany z powodzeniem od 2012 roku konkurs stanowiący propozycję dla przedszkolaków, służący poszerzeniu i utrwaleniu wiadomości z różnych dziedzin, rozwijaniu talentów i pasji w połączeniu z zabawą, rywalizacją i rekreacją. Charakter tego spotkania (i konkursów) jest popularyzatorski, w myśl zasady UCZYĆ BAWIĄC. Realizuje on ideę: w zdrowym ciele, zdrowy duch. Łącząc konkurencje wiedzowe z rekreacją i zabawami sportowymi najmłodsi utrwalą znajomość zasad bezpieczeństwa przed wakacjami, przypomną sobie i poznają zasady ekologii, pochwalą się znajomością wierszy i baśni, zwierząt i ich odgłosów. Wszystko „na wesoło i poważnie”. Mini konkursy i zgadywanki, obejmują pytania z różnych dziedzin. Lekka formuła DECATHLONU INTELEKTUALNEGO pozwoli na integrację dzieci z różnych placówek. Konkurencje wiedzowe przeplatane są piosenkami w wykonaniu dzieci oraz konkurencjami sportowo-rekreacyjnymi. Wszystko w formie zabawy, z zaangażowaniem wszystkich uczestników. Formuła imprezy podkreśla ważny aspekt wychowania - łączenie rozwoju intelektualnego dziecka od najmłodszych lat z dbałością o rozwój fizyczny. Projekt ten promuje ekologię człowieka, poczynając od przedszkolaków. Kontakt: Krystyna Bujak, e-mail: paideia.palac@wp.pl


Forum Edukacji Humanistycznej Paideia

- to funkcjonująca od ponad dziesięciu lat w Pałacu Młodzieży formuła interdyscyplinarnych multimedialnych imprez promujących humanistykę, integralną i międzykulturową edukację, realizowana przez zespół specjalistów z różnych dziedzin, reprezentujących kilka ośrodków akademickich.Celem tych imprez jest przybliżenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów panoramy epok kultury w wielu ich wymiarach, stąd podtytuł cyklu brzmi: dzieje, ludzie, obyczaje, myśli poglądy, sztuka. Obraz życia epok minionych konfrontowany jest ze współczesnością, jej wartościami, estetyką, wizją świata i człowieka. Istotą tych prezentacji jest to, aby młodzi ludzie w ciekawy, nowoczesny sposób poznali i zrozumieli pogłębiony, lecz syntetyczny obraz przeszłości, aby móc w pełni pojąć świat wokół siebie i kształtować jego i swoją przyszłość. Zachętą do udziału w wykładach, zajęciach warsztatowych, spotkaniach dyskusyjnych, sesjach i pokazach multimedialnych jest nie tylko możliwość spotkania się z autorytetami w wielu dziedzinach, ale także poznanie rówieśników o podobnych pasjach i zainteresowaniach, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy, a także okazja do współzawodnictwa w ramach towarzyszących cyklowi konkursów. Szczególnie istotne jest w naszej ofercie to, że zachęcamy uczestników imprez w ramach Paidei do rozwoju i do współtworzenia tego przedsięwzięcia, do podejmowania wyzwań. Wyzwania trochę kosztują, ale przecież tylko to co kosztuje ma tak naprawdę wartość i smak. ZAPRASZAMY więc do udziału i współpracy w ramach Forum edukacji humanistycznej szczególnie młodzież uzdolnioną, o szerokich horyzontach i ambicjach, ale zapewniamy, że każdy może wiele skorzystać przyjmując nasze zaproszenie. Kolejna edycja dotyczyć będzie uniwersalnych kodów kultury i ich czytelności dla współczesnych, zwłaszcza młodych ludzi. Dzięki wykładom i rozmaitym analizom przedstawionym przez specjalistów uczestnicy wykładów, zajęć warsztatowych i spotkań dyskusyjnych, będą mogli poznać i lepiej zrozumieć znaczenie dziedzictwa kulturowego dla poznania otaczającej ich współczesnej rzeczywistości oraz samych siebie. Będzie to jak zawsze także zaproszeni do swoistej wiwisekcji, do autorefleksji i rozmowy o sobie i czasach przez siebie tworzonych. Czekamy na kontakt i zgłoszenia zarówno osoby indywidualne jak i całe zespoły, nauczycieli i uczniów. Szczegółowe informacje i kontakt: Pałac Młodzieży, Kontakt: Krystyna Bujak, e-mail: paideia.palac@wp.pl


Zamieszanie - czyli mali artyści na wielkiej scenie

to cykl spotkań, ukazujący  talent,  zainteresowania i  pasje dzieci ze szkół podstawowych,  gimnazjalnych i  przedszkoli. Podczas zadania prezentują się zespoły teatralne i recytatorzy,  a także formacje taneczne i wokaliści.  Ich istotą jest prezentowanie różnorodnych przedsięwzięć artystycznych, czyli  spektaklów, monodramów, układów tanecznych i utworów wokalnych. Dzieci na widowni nie tylko mają okazję obejrzeć przygotowane prezentacje, ale także mogą poznać kulisy prezentowanych form i aktywnie uczestniczyć w zaproponowanych ćwiczeniach i zabawach.
Prezentacje teatralne i recytatorskie.
Młodzi aktorzy prezentują swoim rówieśnikom przedstawienia nagradzane na konkursach teatralnych bądź najnowsze produkcje, przygotowane podczas zajęć przedszkolnych, na lekcji czy kółku teatralnym. Podczas spotkań  dzieci grają dla dzieci, wzajemnie się obserwując i  oceniając. Wzajemny kontakt między dzieckiem – aktorem, a dzieckiem - widzem stwarza klimat dostępności sztuki teatralnej i tworzy rodzaj naturalnej zabawy. Młodzi aktorzy z powodzeniem wcielają się w postać z bajek czy rówieśnika z klasy lub podwórka. Mają okazję pokazać w pełni swój talent aktorski. Dla dzieci możliwość pokazania swoich umiejętności na prawdziwej scenie teatralnej jest ogromnym wydarzeniem i na długo pozostaje w pamięci. Dzieci na widowni nie tylko mają okazję obejrzeć spektakl teatralny, ale także mogą poznać kulisy tej formy sztuki. Dlatego właśnie dla młodych widzów organizowane są pogadanki pod nazwą „ABC teatru”. Przeprowadzane każdorazowo rozmowy z uczestnikami mają na celu wyjaśnianie podstawowych pojęć związanych z teatrem takich jak: aktor, reżyser, scenarzysta, sufler, rekwizyt, garderoba, kostium, scena, scenografia, scenariusz, widownia. Dzieci zapoznają się z charakterem teatru lalkowego, plastycznego, muzycznego, teatru żywego słowa, monodramu, pantomimy czy kabaretu.
Prezentacje wokalne i taneczne.
Do udziału  w przedsięwzięciu zaproszeni są soliści i grupy wokalne, a także formacje taneczne. Soliści i grupy wokalne przed najmłodszą  publicznością prezentują piosenki własne, bądź z repertuaru innych wykonawców, natomiast formacje taneczne -  różne style tańca  np.  taniec nowoczesny,  towarzyski, balet, hip-hop, itp. Podczas spotkania uczestniczące dzieci mają  możliwość nauczenia się piosenek, a także poznania prostych układów tanecznych. Biorą udział w  przygotowanych zabawach, ćwiczeniach  rytmicznych, a także rozwiązują różnorodne zagadki i quizy muzyczne.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Luiza Kubowicz – Dorosz. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się średnio raz w miesiącu, w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.


 • Zdjęcie: 9937.jpg
 • Zdjęcie: 3965.jpg
 • Zdjęcie: 4435.jpg
 • Zdjęcie: 3981.jpg
 • Zdjęcie: 4120C.jpg
 • Zdjęcie: 9385.jpg
 • Zdjęcie: 9618.jpgKonkurs recytatorski

Konkursy recytatorskie organizowane przez Pracownię Animacji Teatralnej to od wielu lat jedna z najbardziej popularnych wśród młodych bydgoszczan form zaprezentowania swojego talentu recytatorskiego na scenie poza szkołą, podczas imprezy miejskiej. Pierwszy konkurs recytatorski odbył się w roku 1996. Od 2000 roku opiekę organizacyjną nad konkursem przejęła Dorota Tomaszewska.

Konkurs recytatorski to impreza wieloetapowa. Każda edycja konkursu trwa około pół roku i składa się z trzech etapów: eliminacji, II przesłuchań i koncertu galowego - punktu kulminacyjnego tych poetyckich spotkań. Konkurs recytatorski adresowany był przez długie lata do szerokiego grona młodych bydgoszczan – od szkół podstawowych po licea. Jednak to uczniowie szkół podstawowych stanowią jego najliczniejsza grupę. W 2002 roku Pracownia Animacji Teatralnej wprowadziła nową propozycję dla gimnazjalistów - konkurs recytacji prozy. Z tego powodu konkurs recytatorski aktualnie kierowany jest wyłącznie do dzieci ze szkół podstawowych.
Wraz ze „świętem recytacji” przez wiele lat proponowano cały cykl dodatkowych imprez: konkursy na monodram, etiudę teatralną, na tekst literacki – bajkę i list do poety, konkursy wiedzy o życiu i twórczości poetów, konkursy muzyczne i plastyczne - inspirowane poezją („Poezją malowane”). Każdy z nich wyłaniał młode talenty, jednak to recytacja wzbudzała największe zainteresowanie szkół. Każdego roku do udziału zgłaszały się rzesze młodych recytatorów. Po pierwszej edycji z rekordową liczbą dzieci - 600 uczestników, organizatorzy postanowili wprowadzić ograniczenia ilości reprezentantów z jednej placówki. Odtąd szkoły przeprowadzały wewnętrzne eliminacje konkursu. Umożliwiło to nie tylko spotkanie z poezją większej ilości dzieci (włączając eliminacje szkolne), ale także pozwoliło na konfrontację w pałacowych zmaganiach najzdolniejszym młodym wykonawcom.
Tematyka konkursów Od samego początku założono, że konkurs ma być „spotkaniem z poezją” i nie ograniczać się jedynie do tekstów z podręczników szkolnych. Tradycją stało się, że każda jego edycja promuje wiersze poetów polskich, ale nosi inny tytuł – hasło na dany rok szkolny. Zmienianie obszarów tematycznych konkursu mobilizuje recytatorów do poszukiwań tekstów mniej znanych i coraz bardziej różnorodnych. Oto jak prezentowały się tytuły poszczególnych edycji:

 • „Brzechwiada” – 1996,
 • „Tuwimki” – 1997,
 • „Przez różową szybkę – czyli Ewa Szelburg-Zarembina i inne poetki dzieciom” – 1998,
 • „Współcześni poeci dzieciom” – 1999,
 • „Kolory poezji” – 2000,
 • „Na tropach poezji”- 2001,
 • „Oskariada poetycka” - 2002,
 • „Poezja potrzebna od zaraz” – 2003,
 • „Kiedy budzi się poezja?”- 2004,
 • „Jestem, myślę, czuję, tworzę” – 2005,
 • „Uśmiechnięte wiersze” - 2006.
 • "Album dziecięcych marzeń" - 2007
 • "Poetycki zwierzyniec" - 2008
 • "Wszystko co kocham" - 2009
 • "Zielono mam w głowie" - 2010
 • "Hej przygodo" - 2011
 • "Muzyka w słowie zaklęta - 2012
 • "Mój czas, moje miejsce" - 2013
 • "Obrazki rodzinne" - 2014
 • "Oczyma wyobraźni" - 2015
 • "Okruchy szczęścia" - 2016
 • "Poezja - droga do marzeń" - 2017

Każda z przeprowadzanych edycji miała swój niepowtarzalny charakter. Jubileuszowa, dziesiąta, zatytułowana „Jestem, myślę, czuję, tworzę” proponowała teksty, w których podmiot liryczny wypowiadał się w pierwszej osobie. Tematem przewodnim recytowanych wierszy była refleksja o sobie samym, a więc „ja”, który jestem, myślę, czuję, tworzę w mojej rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, mieście. Gimnazjaliści tej edycji konkursu mieli do wyboru dodatkowo recytację tekstów znanych z piosenek, dzięki czemu na koncercie galowym usłyszeliśmy wiersze z repertuaru Grzegorza Turnaua, Katarzyny Kowalskiej, Anny Marii Jopek czy Starego Dobrego Małżeństwa.
Nieco inny był pomysł na następną, jedenastą edycję konkursu, zatytułowaną „Uśmiechnięte wiersze”. Zaproponowaliśmy, by spojrzeć na otaczający nas świat, ludzi i samych siebie z przymrużeniem oka. Tematem przewodnim konkursu były wiersze „uśmiechnięte” czyli satyryczne, groteskowe, komiczne, opisujące życie w żartobliwy sposób. Ta na pozór prosta formuła wymagała od młodego recytatora dużego zaangażowania i talentu, a także refleksji nad samym sobą - nie każdy przecież umie śmiać się z siebie.
Jury i warsztaty recytatorskie. Pałacowe święto recytacji swój prestiż zawdzięcza m.in. szacownemu gronu jurorów, do którego, oprócz polonistów, zapraszani są aktorzy - artyści scen bydgoskich. W ostatnich latach byli to między innymi: Małgorzata Witkowska, Teresa Kwiatkowska, Magdalena Kusińska, Iwona Żalaźnicka-Błaszczyk, Roma Warmus, Wiesław Kowalski, Jacek Małachowski i inni. Oprócz pełnienia funkcji jurora – prowadzą oni również warsztaty dla młodych recytatorów. Zarówno podczas eliminacji, jak i w trakcie specjalnie organizowanych spotkań, młodzi recytatorzy mogą otrzymać wskazówki na temat pracy nad dykcją, wyrazistością mówienia i interpretacją, która jest według J. Krawczykiewicz „możliwością malowania, kreowania obrazów w wyobraźni wielu,” na temat zachowania na scenie czy sposobu zainteresowania widzów swoim występem, czyli uświadamiania że „recytacja – to też teatr, a teatr nie istnieje bez publiczności, bez dialogu między mówiącym ze sceny a słuchającym”. Mówi się także o wierze w siebie, wytrzymaniu rywalizacji i przyjmowaniu ewentualnej przegranej. Jest to więc nie tylko edukacja teatralna, ale i szeroko pojęty rozwój osobowości.
Koncerty galowe konkursu recytatorskiego, to barwne widowiska z udziałem laureatów, a także towarzyszących im zespołów tanecznych, w specjalnie przygotowanej scenografii. Muzyka, obraz, światło i taniec, wśród których prezentują się nagrodzeni finaliści – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat i dostarcza widzom wzruszeń wynikających z pięknej recytacji i płynącej z niej refleksji. Są one ważnym wydarzeniem artystycznym placówki i dostarczają wielu wzruszeń zarówno młodym wykonawcom jak i licznie zgromadzonej publiczności.
Tradycją stało się, że na koncerty zapraszani są przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, a także nauczyciele i inni goście.
Opinie o konkursie. Konkurs recytatorski to impreza ceniona zarówno przez uczniów jak i aktorów -  profesjonalistów. Oto jak wypowiada się o konkursie aktorka Teresa Leśniak – Miranowicz, jeden z wielu jurorów w pałacowych konkursach recytatorskich: „Nie ma wątpliwości, że praca grupy prowadzącej konkurs recytatorski w Pałacu Młodzieży, to wielka działalność edukacyjna na rzecz młodych ludzi. Obejmuje swoim zasięgiem setki dzieci i młodzieży - to główne odczucie, jakie wyniosłam z mojego udziału w tej imprezie, w grupie jurorów. (...) Z prawdziwą przyjemnością obserwowałam dzieci i młodzież, która stawała do konkursu wielokrotnie i pokazywała swój rozwój duchowy i artystyczny. Widać było też że znajdowała radość w obcowaniu z poezją. Żyjemy w czasach, kiedy dbałość o rozwój emocjonalny młodego pokolenia odsunięty jest na plan dalszy, a taka działalność naprawia te zaniedbania."

 

 • Zdjęcie: 5179.jpg
 • Zdjęcie: 4656.jpg
 • Zdjęcie: 5607.jpg
 • Zdjęcie: 4863.jpg
 • Zdjęcie: 7875.jpg
 • Zdjęcie: 7818.jpg
 • Zdjęcie: 5704.jpg

 


Konfrontacje Teatralne

Konfrontacje Teatralne organizowane są przez Pałac Młodzieży od 1991 roku. Udział w nich rokrocznie biorą zespoły teatralne z bydgoskich szkół podstawowych, gimnazjów i  placówek wychowania pozaszkolnego. Podczas imprezy grupy mają możliwość prezentowania teatru żywego planu, teatru plastycznego, muzycznego bądź kabaretu.
Głównym założeniem Konfrontacji jest upowszechnienie kultury teatralnej wśród najmłodszych, a tym samym udział w procesie kształtowania dojrzałej publiczności teatralnej, a także nawiązanie wzajemnych kontaktów zespołów dziecięcych i młodzieżowych poprzez sztukę teatralną. Impreza jest okazją  do konfrontacji i wzajemnej wymiany doświadczeń, ma  inspirować  do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej w zespole, a także podnosić kwalifikacje instruktorów i nauczycieli prowadzących zespoły.
Konfrontacje mają charakter konkursowy, powołane jury ocenia: dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, grę aktorską, ogólny wyraz artystyczny. Przyznawane są  również nagrody za: walory wychowawcze i oprawę plastyczną spektaklu.  Organizatorzy powołują również jury dziecięce, które  ma możliwość oceny swoich rówieśników- młodych aktorów. Niejednokrotnie werdykt jury dziecięcego pokrywa się z opiniami kompetentnego jury, w skład którego wchodzą aktorzy i instruktorzy teatralni.
Imprezie towarzyszy wystawa fotograficzna, będąca  podsumowaniem i wspomnieniem poprzednich konfrontacji.
W każdej edycji  konfrontacji bierze udział około 250 młodych aktorów prezentujących swoje najnowsze prezentacje sceniczne.

 

 • Zdjęcie: 5001.jpg
 • Zdjęcie: 5218.jpg
 • Zdjęcie: 4.jpg
 • Zdjęcie: 3.jpg
 • Zdjęcie: 2.jpg
 • Zdjęcie: 5106.jpg
 • Zdjęcie: 4753.jpg

 


Młodzi Mistrzowie Sceny - konkurs wokalno-instrumentalny

Celem konkursu jest wyłonienie wokalnych talentów z regionu oraz umożliwienie porównania i prezentacji warsztatu wykonawczego. Udział w konkursie muzycznym jest dla uczestników zarówno wielkim wyróżnieniem, jak i czynnikiem mobilizującym do edukacji muzycznej i samokształcenia.
To impreza adresowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko pomorskiego. W konkursie mogą brać udział zarówno soliści jak i zespoły wokalne, a repertuar obejmuje dwie dowolne piosenki o łącznym czasie trwania do 10 minut. Jury ocenia  warunki głosowe, dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę sceniczną oraz ogólny wyraz artystyczny.


 • Zdjęcie: 8734.jpg
 • Zdjęcie: 3839.jpg
 • Zdjęcie: 8774.jpg
 • Zdjęcie: 8787.jpg
 • Zdjęcie: 3914.jpg
 • Zdjęcie: 3848.jpg
 • Zdjęcie: 8710.jpg


Konkurs Wiersza i Piosenki Przedszkolnej pn. „Zabawa w rymy i rytmy”

wprowadzony został przez Pracownię Animacji Teatralnej w 1998 roku. Jego inicjatorem oraz osobą do dziś zajmującą się organizacją tego konkursu jest Luiza Kubowicz-Dorosz.
Celem konkursu jest:

 • rozwijanie umiejętności wokalnych i warsztatu recytatorskiego,
 • wyłonienie najlepszych recytatorów i solistów wokalnych z przedszkoli bydgoskich,
 • zainteresowanie uczestników literaturą i piosenką dziecięcą,
 • rozwijanie i kształtowanie aktywności  twórczej,
 • przygotowanie dzieci do czynnego udziału w życiu kulturalnym.

Jest to impreza o zasięgu miejskim, na którą zapraszane są dzieci reprezentujące bydgoskie przedszkola w wieku od 3 do 6 lat. Przesłuchania odbywają się w dwóch kategoriach: recytacji i piosenki przedszkolnej.
Konkurs „Rymy i rytmy” jest dla ich uczestników zazwyczaj pierwszym występem na prawdziwej scenie, przed dużą, przychylną i pozytywnie nastawioną publicznością. Występy najmłodszych milusińskich nagradzane są ogromnymi brawami, a siedzące na widowni mamy, babcie czy wychowawcy, z wielkimi emocjami podchodzą do prezentacji swoich pociech. W każdej edycji konkursu udział bierze około 90 uczestników. Od wielu lat konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych wykonawców i ich opiekunów, dlatego organizatorzy zmuszeni byli wprowadzić ograniczenia ilości uczestników. Przedszkola organizują więc wcześniejsze eliminacje, a do konkursu w Pałacu typują najlepszych przedstawicieli, którzy wykonują najwyżej 4 utwory.
Uczestnicy Konkursu Wiersza i Piosenki Przedszkolnej prezentują swoje umiejętności wokalne i recytatorskie przed profesjonalnym jury, w skład którego wchodzą aktorzy, muzycy i poloniści. Poziom wykonywanych utworów jest różnorodny. Jury często „wyławia” najmłodsze samorodne talenty, dzieci z dużymi umiejętnościami recytatorskimi i wokalnymi, prezentujące ciekawy i różnorodny repertuar. Czasami zdarzają się prezentacje słabsze, choć jury stara się zawsze dostrzec w nich coś pozytywnego. Jest to element wychowawczy, wzmacniający u dzieci poczucie własnej wartości i dopingujący do dalszego wysiłku i pracy.
Konkurs odbywa się w sali widowiskowej, w specjalnie przygotowanej scenografii. Imprezę rozpoczyna piosenka  pt. „Jestem sobie przedszkolaczek”, - „sygnał wywoławczy” i motto konkursu. W części wstępnej konferansjer wita uczestników, przedstawia jurorów oraz omawia  zasady konkursu (funkcjonuje tu tzw. „kanapa-poczekalnia”,  ułatwiająca sprawny przebieg imprezy, a specjalnie przygotowane materacyki dla najmłodszych dzieci  pozwalają na  łatwiejsze przemieszczanie się).
Prezentacje młodych wykonawców odbywają się przemienne - solista – recytator. Są one poprzedzane rozmową prowadzącego na temat wieku, wykonywanego repertuaru, przedszkola czy zainteresowań z każdym uczestnikiem.
Po przesłuchaniach jury udaje się na obrady, a uczestnicy konkursu biorą udział w przygotowanych dla niech atrakcjach. Są to na przykład: występy pałacowych zespołów tanecznych, konkursy i zabawy ze słodkim poczęstunkiem bądź prezentacje fragmentów filmów dla dzieci.
W części końcowej odbywa się ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie dyplomów i nagród wszystkim wykonawcom, nie tylko laureatom konkursu. Dodatkową atrakcją dla zwycięzców jest zaproszenie do udziału w koncercie zatytułowanym „Dziecięcy Kogel Mogel”, organizowanym przez Pałac Młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Podczas imprezy, wraz z finalistami innych konkursów muzycznych, prezentują się ponownie na scenie Pałacu Młodzieży bądź w muszli koncertowej, w mieszczącym się nieopodal placówki Parku im. Wincentego Witosa. Wyróżnienie to daje szansę młodym adeptom sztuki na ponowne zaprezentowanie się przed jeszcze większą publicznością.
Organizatorzy starają się, aby impreza, przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze, a każdy mały uczestnik czuł się bezpiecznie i dobrze. Zauważalne jest także duże zaangażowanie nauczycieli i rodziców, którym występ dzieci na prawdziwej scenie dostarcza wiele wzruszeń i satysfakcji.

 

 • Zdjęcie: 6198.jpg
 • Zdjęcie: 6286.jpg
 • Zdjęcie: 7093.jpg
 • Zdjęcie: 7143.jpg
 • Zdjęcie: 7067.jpg
 • Zdjęcie: 7054.jpg
 • Zdjęcie: 6210.jpg

Audycje muzyczne

Od października 2008 roku w Pałacu Młodzieży organizowane są audycje muzyczne adresowane do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem naszych spotkań jest przybliżenie muzyki różnych gatunków i epok granej, a także śpiewanej "na żywo". Pierwsza edycja dotyczyła muzyki dawnej okresu renesansu. Przedstawiamy Państwu utwory świeckie i sakralne największych kompozytorów tego okresu: Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomólki, di Lasso, Hasslera, Dowlanda, Bartleta, Enciny i innych. Kolejne edycje imprezy mają na celu prezentację różnego stylów i gatunków muzycznych.
Organizator: Patrycja Cywińska-Gacka.

 

 • Zdjęcie: 2681.jpg
 • Zdjęcie: 2559.jpg
 • Zdjęcie: 2696.jpg
 • Zdjęcie: 8449.jpg
 • Zdjęcie: 2350.jpg
 • Zdjęcie: 2257.jpg
 • Zdjęcie: 8479.jpg


Zabawy gwiazdkowe dla zakładów pracy

Dział Animacji organizuje w grudniu i styczniu zabawy gwazdkowe dla zakładów pracy. Zabawy odbywają się w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży mogącej pomieścić jednorazowo do 90 dzieci. Każdego roku temat przewodni oraz dekoracje są inne, np; "W krainie królowej śniegu", "Podwodna gwiazdka", "Gwiazdka w lesie", "Gwiazdka w pałacu", "W fabryce zabawek", "U Jasia i Małgosi" ... Imprezy te cieszą się zasłużoną renomą wśród uczestników - zarówno dzieci jak i rodziców. Sprawnie i ciekawie zorganizowane, obsługiwane przez kadrę pedagogiczną dostarczają wielu ciekawych, pozytywnych doznań. Muzyka i konkursy dostosowane są do przekroju wieku dzieci od 2-3 do 13-14 lat. Czas trwania - 1,5 godziny. Koordynator - Luiza Kubowicz-Dorosz.


Baliki karnawałowe dla szkół podstawowych

Co roku tuż po przerwie świątecznej organizowane są zabawy noworoczne dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Imprezy odbywają się w świątecznie udekorowanej sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Atrakcyjność trwającej 1,5 godz. zabawy podnosi oprawa muzyczna i świetlna. Oprócz tańców dzieci biorą udział w konkursach. W przerwie zabawy jej uczestnicy udają się na słodki poczęstunek. Każdego roku zmienia się wystrój sali widowiskowej oraz przewodnia tematyka konkursów.

 

 • Zdjęcie: 4616.jpg
 • Zdjęcie: 4708.jpg
 • Zdjęcie: 4755.jpg
 • Zdjęcie: 4770.jpg
 • Zdjęcie: 4453.jpg
 • Zdjęcie: 4524.jpg
 • Zdjęcie: 4669.jpg


Imprezy okazjonalne

Dział Animacji organizuje co roku kilkanaście imprez okazjonalnych zarówno dla grup zorganizowanych jak i dla dzieci z wolnego naboru. "Andrzejki" czy "Mikołajki" na stałe wpisały się do kalendarza naszych imprez. Najwięcej tego typu spotkań odbywa się podczas ferii zimowych: konkursy, zabawy, turnieje o różnorodnej tematyce (muzyczne, literackie, teatralne, czytelnicze, gry i zabawy) dla różnych grup wiekowych. Imprezy te są nieodpłatne. Terminy imprez okazjonalnych można sprawdzić na stronie głównej Pałacu Młodzieży.

aktualizacja 13.10.2020   ©  Pałac Młodzieży