Imprezy ogólnopolskie

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży

Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży to jedna z największych w Polsce imprez dla amatorskich chórów dziecięcych i młodzieżowych.
Celem Konkursu jest kształtowanie i podnoszenie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, ocalanie oraz upowszechnianie cennej i trudnej sztuki śpiewu chóralnego w szkołach i placówkach wychowania pozaszkolnego, doskonalenie poziomu wykonawczego chórów, konfrontacja ich dorobku, prezentacja całorocznej pracy dyrygentów i ich podopiecznych, a także popularyzacja wśród dzieci i młodzieży twórczości współczesnych kompozytorów polskich.
Jego początki sięgają 1980 roku, kiedy to został przeprowadzony I Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych i Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Od 1988 roku finał Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży odbywa się od w Bydgoszczy. Jego organizatorem jest Pałac Młodzieży oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży „Pałac”. Od początku imprezie patronuje Minister Edukacji Narodowej.
Kolejne edycje Konkursu promują polską muzykę chóralną, a szczególnie współczesny repertuar. Sprzyja temu regulamin konkursu, zawierający wymóg wykonania utworów obowiązkowych. Liczne spośród nich wchodzą na stałe do kanonu najczęściej wykonywanych dzieł. Wiele pieśni napisanych zostało specjalnie na potrzeby konkursu. Dzięki temu powstał i cały czas jest uzupełniany zbiór repertuaru dla chóralistyki, stanowiący niezwykle cenny i znaczący dorobek tego przedsięwzięcia, istotnie wzbogacający polską literaturę chóralną także dla przyszłych pokoleń śpiewaków. Konkurs doczekał się także swojego hymnu, który skomponowali absolwenci bydgoskiej Akademii Muzycznej-Grażyna Wolter i Piotr Jańczak.

Chóry startują w Konkursie w następujących kategoriach:

  1. Dziecięce chóry szkolne do lat 16,
  2. Dziecięce chóry pozaszkolne do lat 16,
  3. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach równych do lat 21,
  4. Młodzieżowe chóry szkolne o głosach mieszanych do lat 21,
  5. Młodzieżowe chóry pozaszkolne o głosach równych do lat 21,
  6. Młodzieżowe chóry pozaszkolne do lat 21 o głosach mieszanych.

W Konkursie przyznawane są Złote, Srebrne i Brązowe Kamertony. Chóry, które zaprezentują się w sposób szczególny otrzymują:
- Grand Prix – dla najlepszego chóru Konkursu,
- Puchar Ministra Edukacji Narodowej - dla laureata I miejsca i zdobywcy najwyższej punktacji w swojej kategorii,
- Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy.

Więcej informacji na stronie Konkursu Chórów


Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej

Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2000 roku. Od początku swego istnienia impreza miała zasięg ogólnokrajowy i odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta Bydgoszczy.
Założenia Festiwalu
Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej stanowi efekt połączenia takich dziedzin sztuki jak muzyka i teatr. Impreza ma na celu popularyzację piosenki aktorskiej oraz promocję młodych talentów poprzez wyłanianie najbardziej uzdolnionych aktorsko i wokalnie uczestników, oraz kwalifikowanie zdobywcy Grand Prix do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, organizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Akademickiej. Od momentu powołania do życia FIPA, poparcie dla tej imprezy wyraził twórca muzyki filmowej i teatralnej, juror Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Jerzy Satanowski. Wielokrotnie był on również przewodniczącym jury bydgoskiego Festiwalu. Inną uznaną postacią świata piosenki aktorskiej jest jej drugi wieloletni juror, Jan Poprawa - krytyk muzyczny, wykładowca krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, współtwórca i juror wielu festiwali muzycznych i teatralnych.
Uczestnicy FIPA Impreza adresowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni w wieku 16-26 lat. Niektórzy startujący w FIPA są laureatami prestiżowych imprez, na przykład Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, inni przygodę z piosenką aktorską na scenie bydgoskiej dopiero rozpoczynają. W dotychczasowych edycjach Festiwalu udział wzięli młodzi śpiewający aktorzy, reprezentujący środowiska muzyczne i teatralne całego kraju, m.in. Wrocław, Kraków, Warszawę, Lublin, Częstochowę. W ostatniej edycji prezentowali się także uczestnicy z Warszawy, Grudziądza, Dzierżoniowa, Chełmna, Bydgoszczy. Nabrała ona wymiaru międzynarodowego – zdobywcą Grand Prix została studiująca w Polsce Ukrainka.
Przesłuchania konkursowe. Wykonawcy kwalifikują się do konkursu na podstawie nagrań. W przesłuchaniach konkursowych bierze udział około 25 uczestników. Podczas prezentacji wykonują dwie piosenki z towarzyszeniem żywego akompaniamentu lub przygotowanego pół-playbacku.
Jury bierze pod uwagę dobór repertuaru, oryginalność interpretacji, walory głosowe i kwalifikuje do koncertu galowego około dziesięciu wykonawców. Podczas przesłuchań prezentowane są utwory takich gwiazd piosenki aktorskiej jak George Brassens, Jacques Brell, można też usłyszeć w prawdziwie profesjonalnym wykonaniu teksty Janusza Kofty, Agnieszki Osieckiej, Macieja Zembatego, Jana Wołka czy Jeremiego Przybory, śpiewane do muzyki Jerzego Satanowskiego, Janusza Stokłosy, Jerzego Wasowskiego, Janusza Tylmana i wielu innych. Podczas festiwalu organizowane są również warsztaty wokalne, dzięki którym młodzi wykonawcy mają możliwość rozwijania swoich zdolności aktorskich i wokalnych.
Koncerty galowe podczas których prezentują się finaliści festiwalu, odbywają się na scenie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Są to profesjonalnie wyreżyserowane widowiska muzyczne, które dzieją się w specjalnie przygotowanej scenografii. Biorą w nim udział także tancerze i aktorzy tworzący ruch sceniczny. Po scenie finałowej z udziałem wszystkich występujących laureatów, rozpoczyna się cześć oficjalna koncertu -  odczytanie werdyktu przez jurorów oraz rozdanie nagród laureatom. Tradycyjnie przyznawane są następujące nagrody:

  • Grand Prix – w postaci nagrody finansowej,
  • zakwalifikowanie laureata do udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, organizowanym przez Stowarzyszenie Kultury Akademickiej,
  • nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i patronów medialnych imprezy.

Koncerty galowe Festiwalu połączone są zazwyczaj z dodatkowym koncertem promującym imprezę. Podczas pierwszej edycji FIPA (2000) odbył się koncert Anny Szałapak, krakowskiej artystki z Piwnicy pod Baranami. Od roku 2001 podczas koncertów galowych prezentowane są musicale w wykonaniu gospodarzy – Teatru Plastycznego „Witryna” pod kierunkiem Romana Baranowskiego, przygotowywane we współpracy z innymi zespołami Pałacu Młodzieży. Teatr „Witryna” pokazał w trakcie finałów festiwalu kilka misicali, między innymi: „Gdzie nasi idole, gdzie nasi poeci” (2001), „Nie oglądaj się za siebie” (2002), „To-nie-my” (2003), „Życie to nie Wall Street” (2004), „Dopóki tańczysz...” (2006), w wykonaniu zespołów Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy: Teatru Plastycznego „Witryna”, Zespołu Tańca Współczesnego „Brax”, Zespołu Wokalnego „Nonenonno” i Studia Piosenki Aktorskiej. Dla młodych wykonawców występ na scenie profesjonalnego teatru jest zawsze ważnym i niezapomnianym przeżyciem artystycznym. Teatr Polski w Bydgoszczy, ze względu na swoją przestronność (450 miejsc na widowni), daje możliwość zaprezentowania się przed większą publicznością, której podczas koncertu galowego nie brakuje. Często stanowią  ją osoby dorosłe, sympatyzujące z piosenką aktorską i działaniami teatralnymi. Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej dzięki swojemu ogólnopolskiemu zasięgowi daje możliwość integracji wielu środowisk muzycznych i teatralnych z całej Polski. Stwarza również okazję do wymiany myśli i doświadczeń młodzieży. Intencją twórców tego przedsięwzięcia jest stworzenie w Bydgoszczy miejsca i artystycznego klimatu dla młodych adeptów sceny piosenki aktorskiej oraz wprowadzenie na mapę kulturalną miasta imprezy będącej przedsionkiem do prawdziwej kariery.
Wydarzenie poszerza również ofertę kulturalną miasta i jest jedną w wielu form jego promocji. Dowodem na to, jest fakt, że III edycja Festiwalu wpisana była w program oficjalnych obchodów Urodzin Bydgoszczy.
Kierownikiem organizacyjnym tego przedsięwzięcia jest Luiza Kubowicz-Dorosz z Pracowni Animacji Teatralnej Działu Animacji Kulturalnej.

Strona Festiwalu


AFF-Era Filmowa

AFF-Era Filmowa uczy, bawi, rozwija i integruje – a wszystko na bazie filmowych pasji. Każdego roku w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbywa się ten wyjątkowy przegląd filmowy, urozmaicany wieloma rodzajami warsztatów, wykładami, dyskusjami, koncertami i happeningami. Za każdym razem do Bydgoszczy przyjeżdżają liczne zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, m.in. z Poznania (zawsze najliczniej reprezentowanego!), Białegostoku, Kołobrzegu, Białej Podlaski, Węgorzewa. Ponadto w seansach uczestniczą uczniowie bydgoskich szkół oraz publiczność miejska.
Przez wiele lat AFF-Era odbywała się w pierwszym tygodniu ferii zimowych, jednak jubileuszowa 30. edycja imprezy przyniosła zmianę – odtąd „czasem akcji” jest wrzesień, bo oczywiście „miejsce akcji” pozostaje bez zmian.
Każdego roku wydarzenie przebiega pod zmieniającym się tytułem, określającym jego tematykę. Ostatnich kilka edycji to komedie, arcydzieła, kino rosyjskie i radzieckie, kino Europy Środkowej, kino i kultura latynoamerykańska, młodość i film, polski film animowany, idole i symbole kultury popularnej, kino buntu, filmy o miłości, tematyka żydowska w kinie, groza i fantastyka, na jubileusz trzydziestolecia – lata trzydzieste. W kolejnych latach hasłami przewodnimi AFF-Ery były "Bohater, heros, autorytet, czyli kino w poszukiwaniu wzorców" (2016) oraz "Przyjaźń" (2017, współorganizacja: Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy "Pałac").
W latach 2014, 2015, 2016 i 2017 AFF-Era uzyskała dofinansowanie ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, rokrocznie zaś objęta jest honorowym patronatem Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Z ramienia Pałacu Młodzieży imprezę od wielu lat przygotowują Dominika Kosińska i dr Dominik Wierski.

Strona Aff-Ery

aktualizacja 24.05.2018   ©  Pałac Młodzieży