Nauczyciele

Luiza Kubowicz-Dorosz - kierownik Działu Animacji Kulturalnej
zajmuje się edukacją teatralną dzieci i młodzieży, jest autorem i głównym organizatorem imprez, które na stałe weszły do kalendarza imprez placówki: „Zamieszanie - czyli mali artyści na wielkiej scenie” i Konfrontacje Teatralne. Realizuje również inne przedsięwzięcia kulturalne takie jak: Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej,  Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Zabawa w rymy i rytmy", a także  imprezy czytelnicze, humanistyczne i okazjonalne. Współorganizuje imprezy zlecone przez Urząd Miasta czy Kuratorium Oświaty m.in. Konkurs na małą formę sceniczną "Przyroda na wagę złota". Jest koordynatorem imprez gwiazdkowych dla zakładów pracy.

 

Beata Przybojewska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; sekretarz Bydgoskich Impresji Muzycznych od 1993 roku, odpowiedzialna za przygotowanie regulaminu, nawiązywanie kontaktów z organizacjami i zespołami mogącymi uczestniczyć w festiwalu, opracowanie wniosków finansowych oraz programu Bydgoskich Impresji Muzycznych; twórca i organizator Międzygimnazjalnego Konkursu Recytatorskiego „Proza jak poezja”, od 2015 r.w poszerzonej formule jako Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski RECYTATORATOR oraz Wojewódzkiego Konkursu Młodych Twórców; koordynator programu „Oblicza uzależnień - warsztaty dla młodzieży”, a także autor i koordynator  projektów  „Uzależnienie = autodestrukcja” i  „MOJA SZKOŁA- lubię tu być!”; juror w konkursach literackich i recytatorskich; instruktor Studia Mistrzów Słowa.

 

Katarzyna Charczuk - pedagog, animator kultury, plastyk. Projektuje i realizuje oprawę graficzną większych i miejszych wydarzeń organizowanych przez placówkę. Jest autorem stron internetowych Pałacu, poszczególnych działów i imprez. Współorganizator wielu imprez Działu Animacji Kulturalnej.

 

Dorota Tomaszewska - pedagog, animator kultury. Koordynator  Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży oraz organizowanego przez Pałac Młodzieży Konkursu Recytatorskiego. Organizator licznych imprez o charakterze muzycznym, teatralnym, naukowym i rozrywkowym Działu Animacji Kulturalnej i placówki.

 

Dominika Kosińska – historyk, dziennikarz, specjalista PR. Rzecznik prasowy Pałacu Młodzieży. Odpowiada za kontakt z mediami. Jej zadaniem jest dbanie o pozytywny wizerunek Pałacu Młodzieży w mediach, pozyskiwanie patronów medialnych i.... wiele innych rzeczy związanych z Public Relations, m.in. administrowanie fanpage Pałacu na Facebooku. Jest współorganizatorką AFF-Ery Filmowej oraz etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Filmie. Od 2005 roku prowadzi warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, efektem ich pracy były wydawnictwa pt. "Bez kaucji” i  (Ż)Aluzja. Aktualnie sprawuje nadzór nad działalnością młodzieżowego Radia OMG Bydgoszcz. Radio OMG, czyli Oryginalne Młodzieżowe Granie  nadaje w Internecie 4 godziny dziennie od poniedziałku do soboty. Ponadto Dominika Kosińska od 2012 roku realizuje cykliczne spotkania w Zabawowym Klubie Filmowym Malucha, pod nazwą Zygzak.

 

Krzysztofa Jagła - socjoterapeuta, pedagog ze specjalizacją resocjalizacja i profilaktyka, animator kultury (WOK). Autor i koordynator programu dla młodzieży „OBLICZA UZALEŻNIEŃ” oraz „Czytadełka” – spotkań animacyjno-czytelniczych dla dzieci z przedszkoli. Obecnie prowadzi również, w każdą drugą niedzielę miesiąca, spotkania dla dzieci w wieku 4-7 lat pt. „Weekendowe place zabaw”. Współrealizator wielu imprez edukacyjnych, animacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez innych nauczycieli. Ze względu na zainteresowania z chęcią angażuje się w pomoc przy imprezach dotyczących prozy, poezji, filmu i teatru. Od 2006 roku autor i koordynator licznych przedsięwzięć profilaktycznych, za które zdobyła od Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nagrodę dla osób wyróżniających się w pracy społecznej pt. „Stalowy Anioł”. Kontakt: 502 322 764.

 

Patrycja Cywińska-Gacka  ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii , kierunek Wychowanie Muzyczne oraz  na Akademii  Muzycznej im. Feliks Nowowiejskiego  w Bydgoszczy na Wydziale Wokalno-Aktorskim.
Swoją przygodę ze śpiewem w zespole „Ćwierćnutki”  rozpoczęła  w 1988 roku.  Od tamtego czasu bez przerwy, najpierw jako uczestnik zajęć, teraz jako pracownik  związana jest z Pałacem Młodzieży.
W Dziale Animacji Kulturalnej zajmuje się organizacją  audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży.  Są to zajęcia uzupełniające  edukację szkolną  w zakresie muzyki klasycznej  i mają formę małych koncertów  przeplatanych informacjami na temat epok i kompozytorów.  W celu urozmaicenia i  przyciągnięcia coraz większej ilości młodych melomanów, wykorzystywane podczas  audycji  są różne techniki multimedialne, a także muzyka grana i śpiewana „na żywo”.
Patrycja Cywińska zajmuje się również organizacją Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Ja po prostu mam talent”, którego finał co roku odbywa się pod koniec  maja, a który adresowany jest do dzieci ze  szkół podstawowych aż po ponadgimnazjalne.  Podczas konkursu promowani są młodzi artyści naszego województwa, którzy  w sposób szczególny ukochali  muzykę rozrywkową, od  popu do poezji śpiewanej.

 

Dominik Wierski - doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: kulturoznawstwo (na warszawskiej SWPS obronił pracę doktorską o funkcjach motywów sportowych w polskim kinie lat 1944-1989). Od 2008 roku pracownik Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy; prowadził zajęcia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego („Film i kultura”, „Teoria i estetyka filmu i nowych mediów”, „Wiedza o filmie”) i w II Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy; wykładał „Historię filmu z elementami krytyki filmowej” oraz „Kulturę w dobie mediów masowych” na studiach podyplomowych z wiedzy o kulturze w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Współredaktor (wraz z Piotrem Zwierzchowskim) książki Kino, którego nie ma (2013). Publikował artykuły m.in. w drugim, trzecim i czwartym tomie serii Gefilte film. Wątki żydowskie w kinie. Interesuje się kinem amerykańskim i polskim, muzyką rockową lat 60. i 70., literaturą oraz piłką nożną.
Od wczesnego dzieciństwa z pasją kibicuje Urugwajowi i Barcelonie oraz szanuje ligę angielską, w szczególności Everton i Aston Villę.

 

Monika Grzybowska – pedagog, animator kultury, koordynator Pracowni Wspierania Ucznia Zdolnego i Miejskiego Programu „Zdolni znad Brdy”. Organizuje konferencje, warsztaty, wykłady, debaty dla najzdolniejszej młodzieży naszego miasta, m.in.: „Forum Olimpijczyków”, „Laboratorium Zdolności”, „Poradnia Rozwoju Zdolności” czy „Poszerzanie Horyzontów Myślowych”. Organizuje warsztaty wspomagające dla rodziców z cyklu „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniem zdolnych, pn. „Instrumenty Aktywności Ucznia Zdolnego” i wiele innych.  Absolwentka studiów humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ekonomii w Studium Organizacji i Zarządzania w Bydgoszczy.

 

aktualizacja 12.01.2018   ©  Pałac Młodzieży