Imprezy międzynarodowe

Bydgoskie Impresje Muzyczne
czyli Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży

Jest to największa i najważniejsza impreza o zasięgu międzynarodowym organizowana przez bydgoski Pałac Młodzieży od 1977 roku.

W trakcie wszystkich edycji festiwalu w bydgoskim Pałacu Młodzieży gościło ponad 500 zespołów młodzieżowych z kilkudziesięciu krajów m.in. z Anglii, Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chin, Czech, Chorwacji, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii,  Litwy, Łotwy, Macedonii,  Meksyku, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szkocji,  Singapuru,  Szwecji, Turcji, Ukrainy, USA,  Węgier, Włoch.
Jest to jedyny w Polsce i jeden z niewielu na świecie festiwali o takiej różnorodności muzycznej. W ciągu kilku dni odbywa się kilkanaście koncertów w salach koncertowych i w plenerze, nie tylko w mieście ale i regionie. Do udziału w festiwalu kwalifikowane są chóry i orkiestry kameralne, zespoły muzyki dawnej, instrumentalne i wokalno-instrumentalne zespoły muzyki jazzowej i rozrywkowej oraz zespoły folklorystyczne. 
Podstawową częścią festiwalu jest konkurs, w którym zespoły ubiegają się o nagrody główne- GRAND PRIX dla najlepszego zespołu konkursowego oraz nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także nagrody specjalne.
Zespoły mogą także uczestniczyć w festiwalu poza konkursem koncertując i biorąc udział we wszystkich wydarzeniach towarzyszących (spotkanie narodowe, dyskoteka, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wycieczki).

Więcej o BIM-ie na stronie Bydgoskich Impresji Muzycznych

 

aktualizacja 12.01.2018   ©  Pałac Młodzieży